Ứng dụng

hai@tmpvietnam.com

0912 411 068

Ứng dụng
Ngành cảng

Ngành cảng

Hệ thống cảng biển của Việt Nam trong nhiều năm qua đã không ngừng mở rộng và phát triển. , thể hiện khá tốt vai trò là đầu mối phục vụ xuất – nhập khẩu hàng hóa, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Zalo
Hotline